Auto delen

 franchise

stapp.in franchise

Wat houd Stapp.in franchise voor u in?

Samen met u als lokale partner willen wij in uw gebied de mogelijkheid bieden om autodeelconcept Stapp.in uit te rollen.

Wij geloven in regionale kracht. Daarom hebben wij een uniek concept bedacht wat hierbij aansluit. U als regionale mobiliteitspartner faciliteert deelauto's in uw gebied. Concreet betekent dit dat u investeert in auto's en de techniek van Stapp.in om het autodelen mogelijk te maken. Verder kunt u gebruik maken van Stapp.in als concept en hoeft u de investering om een geheel autodeelconcept te ontwikkelen niet te dragen. 

De deelauto's worden vaak in samenwerking met de gemeente op meerdere plaatsen in stad/dorp geplaatst met de daar bij behorende bebording.

Voor u als ondernemer is het verdienmodel tweeledig. Enerzijds door het aantal gebruikers die betalen voor het gebruik van de deelauto's en anderzijds door het abonnement dat gebruikers afsluiten. Dit geeft continuiteit voor de gedane investering maar ook voor toekomstige investeringen.

Wij komen graag in contact met innovatieve bedrijven die vernieuwend denken, inzien dat de huidige business binnen de automotive niet toekomstbestendig is en durven te investeren in de nieuwe deelecomomie.

Wilt u als autobedrijf, organisatie of instelling met ons van gedachten wisselen over de mogelijkheden van samenwerking?

Neem dan contact met ons op!

Met vriendelijke groet,

Johanna van Emst
Accountmanager Stapp.in
06 527 217 19

Neem contact op